کریئت شکوفه ای

 


طرح زیر را روی پارچه رسم میکنیم
اندازه ضلع مربعها 2 سانت میباشد
برای دوخت از نخ همرنگ پارچه استفاده میکنیم چون طرح روی پارچه دوخته میشود
ابتدا مربع وسط را به ترتیبی که شماره گذاری شده با کوکهای ریز به هم میدوزیم نخ را پشت کار برده قطع میکنیم
سپس خطهای اریب را به ترتیب شماره ها میدوزیم

/ 1 نظر / 54 بازدید
محمد

آغوش... منو تو آغوشت بگیر بذار که آروم بگیرم واسه یه بارم که شده با بوسه هات جون بگیرم... نذار که ناامید بشم از بودن حضور تو... نذار که من یه سایه شم درون آینده تو... هیچکسو جای من نیار... منو به خاطرت بیار... نذار تموم شه بودنم... شیرینه حتی گریه هات... برای آخرین نفس منو تو آغوشت بگیر... با بوسه ای سرد و غریب... نفس آخرو بگیر... واسه یه بارم که شده... لبخندتو من ببینم