آموزش گل 5پر(آفتابگردان)

با ماسوره شماره 366 پنج گلبرگ مانند تصاویر میزنیم
سپس با همان شماره 366 پنج گلبرگ کوچکتر نیز روی ردیف زیری میزنیم.
برگها را با ماسوره 352 میزنیم
....................................................................................
 
.......................................................................................................
/ 0 نظر / 247 بازدید